The Hague Netherlands 8RH6MFN
  • Home
  • Nieuws
  • Samen aan de slag: provincies kijken uit naar gesprek

Samen aan de slag: provincies kijken uit naar gesprek

16 mei 2024 De provincies zijn positief dat er een akkoord op hoofdlijnen ligt en zien zeker aanknopingspunten voor goede afspraken. Ook zien zij de uitgestoken hand van de coalitie-partners om gezamenlijk met de provincies, gemeenten, waterschappen in gesprek te gaan over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Hoop, Lef en Trots. De provincies pakken deze handschoen graag op.

“Het bestuur van de gezamenlijke provincies is blij dat er door de coalitie-partners een hoofdlijnenakkoord is gepresenteerd. We zien dat er een grote rol ligt voor provincies. Nu de koers is uitgezet komt het neer op de uitwerking, waar wij als provincies samen met gemeenten, waterschappen en andere maatschappelijke partners voor aan de lat staan. Daarom willen de provincies zo snel mogelijk in gesprek met deze partijen, om duidelijkheid te krijgen over hoe we deze hoofdlijnen gaan uitwerken. We gaan graag snel aan de slag en zullen daarbij ook vragen stellen. Het verdwijnen van middelen uit het transitiefonds zorgt bijvoorbeeld voor onzekerheid in de uitwerking van onze gebiedsplannen. De vraag over de balans tussen taken en middelen zal daarbij door de provincies gesteld worden.” Zegt Jaap Smit, Voorzitter van het Interprovinciaal Overleg.

Goede verhoudingen
In het hoofdlijnenakkoord staat zeer welkom vermeld dat decentrale overheden in staat moeten zijn om goed te functioneren. Dat betekent dat we als decentrale overheden regelmatig met het Rijk aan tafel willen zitten om elkaar op de hoogte te houden en afspraken te maken. De provincies kijken daarom uit naar een regulier overhedenoverleg.