Jaap Sdg
  • Home
  • Nieuws
  • SDG's en Brede Welvaart en provinciaal beleid

SDG's en Brede Welvaart en provinciaal beleid

17 mei 2024 SDG Nederland heeft met zeven provincies dialogen gevoerd over de verkenning van de economie van de toekomst. Daarbij is voor gekeken naar de rol van de duurzame doelen (SDG’s) en Brede Welvaart op provinciaal beleid.

Op basis van die gesprekken is een handreiking gemaakt die op 16 aan alle provincies aangeboden is. 

Door de SDG’s te integreren in het provinciaal beleid komen er makkelijker samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen tot stand op bestaande IPO-thema’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Water en wonen, Regionale economie, Klimaat en energie, Digitalisering en Circulaire economie.

Drie grote inzichten uit de handreiking:

1. Wees als provincie een voorbeeld voor je inwoners (intern en in de uitvoering)

2. Trek samen op in het ontwikkelen van de SDG Monitor. Hiermee kan kennis gedeeld worden en ook kosten worden bespaard als niet iedereen het wiel zelf gaat uitvinden! Provincie Groningen nodigt andere provincies hiervoor uit.

3. Koppel bestaande interprovinciale thema's aan de SDG's, waardoor je integraal kunt samenwerken met stakeholders en SDG-instrumenten (zoals maatschappelijk verantwoord inkopen) en subsidies meer gericht kunt inzetten.

 

Op 16 mei 2024 nam Commissaris van de Koning Jaap Smit de handreiking in ontvangst. 

 

download de handreiking