Senator Eerstekamer (1)

Senatoren beëdigd

13 juni 2023 De nieuw gekozen senaat is op 13 juni 2023 beëdigd. Wij wensen de nieuw gekozen senatoren veel succes en wijsheid bij haar taak. De provincies verheugen zich op de samenwerking met de Eerste Kamer.
Meer weten Thema's