Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

Spreidingswet zaak van Eerste Kamer

14 december 2023 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Veiligheidsberaad (Vb) en de Commissarissen van de Koning roepen de Tweede Kamer op om de behandeling van de Spreidingswet in de Eerste Kamer aan de senatoren te laten.

Tijdens het debat over het verslag van de verkenning naar een nieuw kabinet is een motie ingediend die de Eerste Kamer verzoekt om de behandeling van de zogenoemde Spreidingswet op te schorten totdat de formatie is afgerond. De gezamenlijke medeoverheden achten de agenda van de Eerste Kamer een zaak die de Eerste Kamer aangaat. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitstel onwenselijk

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland en voorzitter IPO: “De Spreidingswet is noodzakelijk om goede opvang voor vluchtelingen te borgen, met behoud van maatschappelijk draagvlak.”

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter VNG: “Indien de behandeling van de Spreidingswet wordt uitgesteld, zal het effect zijn dat het organiseren van opvang per direct onder zeer grote druk komt te staan en mogelijk zelfs in een impasse belandt.”

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad bevestigt dit: “De huidige situatie in de opvang, met name in Ter Apel, is nu al onhoudbaar. Een Spreidingswet zorgt ervoor dat voldoende opvangplaatsen, evenredig verdeeld over het land, tot stand komen.”

Spreidingswet biedt perspectief

De Spreidingswet is tijdens de behandeling door de Tweede Kamer zodanig aangepast dat de wet in de ogen van gemeenten en provincies uitvoerbaar is geworden. De VNG, het IPO, het Vb en de Commissarissen zijn voorstander van de invoering van deze aangepaste Spreidingswet.

Lees hier de brief