Een rij windmolens tussen gekleurde tulpenvelden
  • Home
  • Nieuws
  • Start publieke consultatie milieunormen wind: provincies komen met gezamenlijke reactie

Start publieke consultatie milieunormen wind: provincies komen met gezamenlijke reactie

12 oktober 2023 De Staatssecretaris van I&W heeft vandaag nieuwe milieunormen voor wind op land in consultatie gebracht. Provincies hebben uitgekeken naar de nieuwe landelijke milieunormen voor windparken.

Al sinds de Raad van State in juni 2021 de oude milieunormen buiten werking stelde. Deze hadden tot stand moeten komen met een milieueffectrapportage (plan MER). We zijn blij met de duidelijkheid over de nieuwe concept milieunormen, met als fundament een goed onderbouwde plan MER. Voor provincies blijft het beschermen van omwonenden en het voorkomen van hinder een belangrijk uitgangspunt binnen de energietransitie.

Provincies gaan de concept milieunormen grondig bestuderen en zullen een gezamenlijke zienswijze indienen.  

Voor meer informatie over de consultatie:

www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen