People In The Library 2021 09 03 01 27 43 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Tweede aanvraagronde tegemoetkoming lokale bibliotheekvoorzieningen van start

Tweede aanvraagronde tegemoetkoming lokale bibliotheekvoorzieningen van start

16 november 2023 Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor de tweede ronde van de eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen. Deze Specifieke Uitkering (SPUK) is een tegemoetkoming van de kosten die gemeenten maken voor het verbeteren of verder ontwikkelen van hun bibliotheken. De tweede ronde duurt tot en met 15 december 2023.
Meer weten Thema's

In de eerste aanvraag hebben 53 gemeenten een uitkering ontvangen. In 15 gevallen ging het om een nieuwe bibliotheekvestiging en in 64 gevallen om het verbeteren van een bestaande bibliotheekvestiging. In totaal was er 17.6 miljoen beschikbaar voor de eerste ronde. In de tweede aanvraagronde is er 38.4 miljoen beschikbaar. Uiterlijk half maart 2024 krijgen gemeenten bericht of hun aanvraag is toegekend.

Ondersteuning bij aanvragen

Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) ondersteunen gemeenten bij het aanvraagproces. POI’s organiseren in het kader van bovenstaande regeling binnen hun eigen provincie(s) de volgende activiteiten:

  • Aanspreekpunt zijn voor alle bibliotheken (en hun gemeenten) en hen laagdrempelig en gericht informeren over de mogelijkheden die de SPUK (specifieke uitkering) biedt, via bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en/of anderszins;
  • Bibliotheken die dit wensen (en hun gemeenten) ondersteunen en adviseren bij de planvorming en het opstellen van aanvragen;
  • Bibliotheken (en hun gemeenten) waar nodig ondersteunen, adviseren en monitoren bij de uitvoering van activiteiten die voortkomen uit de aanvragen.

Gemeenten die in de eerste aanvraagronde een uitkering hebben aangevraagd kunnen in de tweede ronde opnieuw een aanvraag doen. Het aantal aanvragen dat een gemeente kan doen is afhankelijk van het aantal inwoners.

Meer informatie