Een windmolen in een weiland naast een sloot
  • Home
  • Nieuws
  • Uitspraak Raad van State: lokale milieunormen voor windturbines goed onderbouwd

Uitspraak Raad van State: lokale milieunormen voor windturbines goed onderbouwd

12 april 2023 Tegen de, door de provincie Groningen en gemeente Eemsdelta, gehanteerde normen voor en de uitbreiding van het Windpark Delfzijl Zuid zijn omwonenden in beroep gegaan, waarover op 15 november 2022 een zitting is geweest bij de Raad van State. Deze oordeelde vandaag, op 12 april 2023, dat de besluiten over uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid door de gemeente en de provincie voldoende zijn onderbouwd en dat de besluiten niet worden vernietigd.

Daarnaast heeft de Raad van State vandaag een uitspraak gedaan over de zaak Windpark Karolinapolder. Daar had provincie Noord-Brabant eigen normen vastgesteld voor de uitbreiding van het windpark. Ook deze normen zijn aanvaardbaar verklaard.

Een duidelijk signaal, ook aan de andere provincies. Gedeputeerde Jop Fackeldey, voorzitter van commissie voor energie van de samenwerkende provincies, over deze uitspraak “De uitspraak bevestigt dat de lokale milieunormen voor windturbines zorgvuldig onderbouwd zijn door provincies en gemeenten. Nu kunnen we doorgaan met lokale onderbouwing van milieunormen. Doorgaan is belangrijk voor het realiseren van de klimaatambitie. De vraag is of nationale normen hiermee nog nodig zijn”.

Op 30 juni 2021 stelde de Raad van State de landelijke milieunormen voor windturbines buiten toepassing, in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Hierna konden provincies en gemeenten eigen windturbinenormen stellen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe veiligheid. Een samenwerkingsverband van de Ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunt provincies en gemeenten hierbij.

LEES HIER DE UITSPRAAK VOOR WINDPARK DELFZIJL ZUID

Lees Hier de uitspraak voor windpark Karolinapolder