Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Verkenning aanvullende generieke maatregelen

Verkenning aanvullende generieke maatregelen

27 juni 2023 Op verzoek van het IPO deed Wageningen University & Research onderzoek naar mogelijke generieke beleidsmaatregelen voor de verminderen van stikstof en broeikasgas. Ook vroeg het IPO om de termen ‘generiek’ en ‘gebiedsgericht’ beter te definiëren. De verkenning geeft dus inzicht in mogelijke opties voor aanvullende generieke maatregelen. Ook kwantificeert het het mogelijke effect van de maatregelen op de emissiereductie en depositiereductie en beschrijft het de wijze waarop deze maatregelen vormgegeven kunnen worden in beleid. Het rapport wordt gebruikt in het vervolggesprek met het Rijk over het nemen van meer generieke maatregelen en het geeft provincies inzicht voor het nemen van maatregelen in de gebiedsprogramma’s.