Afbeelding van de overhandiging van de handreiking politiek voor iedereen
  • Home
  • Nieuws
  • Verkiezingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen

Verkiezingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen

10 november 2022 Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn verkiezingen niet voldoende toegankelijk. Dat moet beter, vinden ook ProDemos, Stichting Lezen & Schrijven en Ieder(in). Daarom hebben zij de handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ gemaakt, met daarin veel concrete tips voor het toegankelijker maken van verkiezingsuitingen en -bijeenkomsten. Op 8 november werd deze handreiking aangeboden aan de voorzitter van de gezamenlijke provincies Jaap Smit.
Meer weten Thema's

De handreiking is bedoeld om iedereen die betrokken is bij het organiseren van verkiezingen en verkiezingsbijeenkomsten bewust te maken van het belang van toegankelijke verkiezingen. Het maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om mensen met een beperking hierbij te betrekken. Zij kunnen namelijk zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben en wat er beter kan.

Met het aannemen van de handreiking door IPO-voorzitter Jaap Smit, benadrukt ook hij het belang van toegankelijkheid van verkiezingen en moedigt hij provinciale bestuurders en politici aan de adviezen ter harte te nemen.

"Elke Nederlander verdient de kans om een geïnformeerde keuze te maken tijdens de verkiezingen. Dat is in ons aller belang. Ik dank daarom de Stichting Iederin, ProDemos en de stichting lezen en schrijven voor deze handreiking en geef hun boodschap graag door aan alle partijen die campagne voeren tijdens de provinciale statenverkiezingen." aldus de voorzitter van de gezamenlijke provincies Jaap Smit. 

Nu de Provinciale Staten Verkiezingen dichterbij komen is het cruciaal om bewustzijn te creëren rondom het thema van toegankelijkheid. Provincies maken immers beslissingen over grote onderwerpen en uitdagingen in ons land. Omdat deze keuzes iedereen raken, moet iedereen mee kunnen doen. Provincies kunnen ook bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid van verkiezingen door middel van kieswijzers en verkiezingsprogramma’s in duidelijke taal en toegankelijke bijeenkomsten. 

De ‘Handreiking politiek voor iedereen!’ is gemaakt in opdracht van BZK. Alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen krijgen de handreiking.

Handreiking (PDF)

HAndreiking (word toegankelijk)