Naamloos 15

Cultuur

Cultuur is essentieel voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van ons land. Culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid en een actieve deelname van burgers aan de samenleving stimuleren. In economisch opzicht kunnen culturele voorzieningen in de buurt leiden tot hogere huizenprijzen, een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven of meer toerisme. De provincies werken samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan versterking van de betekenis van cultuur en toegankelijkheid daarvan.

Dossiers
Regionaal

Samen met het Rijk en gemeenten zorgen provincies voor een infrastructuur van instellingen die cultuur aanbieden. Daarbij kijken zij naar de specifieke behoeften per regio. Zodat zoveel mogelijk mensen van cultuur gebruik kunnen maken. Hierin kan de provinciale rol verschillen van subsidieverlener tot bemiddelaar of opdrachtgever. 

Cultuurhistorie

Ook werken provincies aan het behouden, benutten en beleven van ons archeologisch, landschappelijk en monumentaal erfgoed. Zij restaureren monumenten en zoeken naar nieuwe gebruikers. Het publiek beleeft zo de geschiedenis van monumenten uit de verhalen er omheen. 

Onderwijs

Provincies maken scholieren bekend met de kunsten door cultuuronderwijs in de klas mogelijk te maken. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen vormen kinderen, zorgen voor historisch besef en daagt leerlingen uit zelf te gaan onderzoeken. 

Samenwerking

De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen. Zij doet dat onder andere door nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarbij werkt het IPO samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer. 

 

De bestuurlijke adviescommissie Cultuur behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de "vakgedeputeerden" uit de provincies.

De belangrijkste punten uit het cultuurbeleid vind je op de site van Rijksoverheid. 

Meer weten over beleidskwesties of subsidieaanvragen? Kijk dan op de website van de Raad voor Cultuur.

Bestuurlijke adviescommissie Cultuur

BAC Cultuur

Sietske Poepjes
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Het maakt onze omgeving nog interessanter" Sietske Poepjes - Portefeuillehouder Cultuur Cultuur is een smaakmaker in het leven. Meningen en gevoelens kunnen enorm verschillen, maar dat is niet erg. Sterker nog, het maakt onze omgeving vaak nog interessanter. Ik zet mij er voor in om op provinciaal niveau een flink aanbod aan cultuur mogelijk te maken.