Whatsapp Image 2024 05 29 At 16.48.17
  • Home
  • Van Brabant naar Europa: in gesprek over samenwerking

Van Brabant naar Europa: in gesprek over samenwerking

Op 6 juni starten de Europese verkiezingen. Namens Nederland kiezen we dan 31 Europarlementariërs. In aanloop naar de verkiezingen toe, spreken we met Inge Vossen – van Beers, statenlid in Noord-Brabant namens 'Europapartij' Volt. We hebben het over wie Inge is, maar ook over hoe ze naar de aankomende verkiezingen kijkt, wat ze denkt van Europa en natuurlijk over het IPO. Moraal van het verhaal? Samen weet je meer dan alleen.

"Europa is Brabant en Brabant is Europa en dat kan niet apart".  

Over Inge

Inge wacht me op in de statige ontvangsthal van het provinciehuis, in de voor haar geliefde stad 's Hertogenbosch. Ik vertel haar dat ik de stad - voor zover ik die heb kunnen zien in het stukje dat ik in de bus zat van het centraal station naar het provinciehuis - er mooi uit vind zien. Dat soort complimenten hoort ze graag. Ze is opgegroeid in deze stad. "Ik vind heel Brabant mooi" zegt ze, "maar Den Bosch heeft toch wel een speciaal plekje in mijn hart". Sinds een jaar is Inge actief in de provinciale staten, maar het provinciehuis is haar niet nieuw. Als klein meisje kwam ze hier al naar de boekenmarkten. 


Ze komt uit een politiek gezin. Haar vader was vroeger wethouder, raadslid en burgermeester. En, hij is een feminist, vertelt Inge. "Mijn zussen en ik werd geleerd dat we een mening mochten hebben en dat we die moesten uiten, als we er iets mee wilden". Van huis uit stemde Inge CDA en later D66, door haar onderwijsachtergrond – ze is docent geschiedenis op een middelbare school. Maar bij het invullen van de Stemwijzer komt ze verassend genoeg uit op Volt. "Ik heb zelfs overwogen om Volt uit te sluiten van de stemuitslag door de functie te gebruiken om kleine partijen te filteren". Hoe meer ze zich verdiept in de partij, hoe meer overeenkomsten ze er vindt. De provincies vindt ze een interessant werkveld. "We hebben hier zoveel ruimte en zoveel geld te verdelen, dat vind ik machtig mooi". Maar ze houdt ook oog voor de mensen; "bij alles wat we doen, denken we na over hoe dit zal worden ontvangen in de gemeenten en wat burgers ervan zullen denken".  

 

 

 


Van de provincie naar Europa, en weer terug 


Het werd dus Volt, voor Inge. Volt is een beweging met afdelingen in heel Europa met als streven een verbetering van de Europese Unie, onder het mom van dat met samenwerking de grootste Europese uitdagingen kunnen worden aangepakt. Dat er ruimte is voor verbetering erkent Inge, maar het belang van een verenigd Europa ziet ze ook, zo zegt ze: "De oprichting van de EU heeft er lang toe bijgedragen dat er geen oorlog was in Europa". Alles draait om samenwerking en goed in contact staan met elkaar. In zekere zin lijkt haar ideaalbeeld van een verenigd Europa op de manier waarop het IPO te werk gaat. "Iedereen heeft onder zijn eigen vlag een bepaalde organisatiestructuur en een gedeelde cultuur en niemand hoeft daar afstand van te doen, maar overkoepelend wordt er wel samengewerkt en kennis gedeeld". Grappend vult ze aan, "Friezen zijn echt heel anders dan Brabanders, maar we kunnen goed door een deur en onze samenwerking is van onschatbare waarde".   
 
De kracht van het IPO ligt volgens Inge in de kennisdeling en het samen aanpakken van bepaalde thema's. Ondanks dat mensen verschillen in denkwijzen, liggen de uiteindelijke belangen vaak niet zo ver van elkaar. "Samen weet je meer dan alleen". Dat geldt voor de provincies, maar net zo goed voor Europese landen. "Hoe handig is het als je aan de buren in Duitsland of in Frankrijk of Denemarken kan vragen hoe zij met bepaalde vraagstukken omgaan?" Bovendien, zo zegt Inge, kunnen we niet zonder Europa. "Klimaatproblemen stoppen niet aan de landsgrenzen, en stikstofproblemen ook niet".  
 
Vanuit dat idee zijn er regelmatig ontmoetingen tussen Volt-bestuurders uit heel Europa. Ik vraag Inge naar een voorbeeld van een situatie waarin Europese kennisdeling waardevol bleek voor haar eigen provincie. Ze benoemt onder andere PFAS. Daarover zegt ze dat er in Duitsland al eerder goed werd omgegaan met eenzelfde situatie. "Door het er met hen over te hebben, heb ik hier in Noord-Brabant een motie kunnen indienen; die ook nog eens werd aangenomen".  

 


 Dan de verkiezingen. Die vindt ze best wel spannend. "Het is onrustig in Europa" zegt ze. "En ik heb geen idee hoe dat gaat uitpakken met de verkiezingen". Volgens Inge is het vooral belangrijk om solidair te blijven aan elkaar. Als het met een land in Europa slecht gaat, gaan de overige landen dat ook voelen, zo stelt ze. Als voorbeeld noemt ze de crisis in Griekenland. "Veel mensen hebben een negatief beeld van de Europese Unie", zegt ze verder. En dat vindt ze jammer, want ze is ervan overtuigd dat Europa heel veel te brengen heeft. "Kijk maar naar ASML of Project Beethoven; dat is een voorbeeld van iets wat goed is voor Brabant én Europa".  
 
We zullen het samen moeten doen, is de boodschap van Inge. Door kennis te delen en problemen vanuit verschillende disciplines en oogpunten aan te vliegen en ze vooral ook samen aan te pakken gaan we stappen kunnen zetten. En dat begint bij ons, naast inwoner van een stad, gemeente of provincie en Nederlander, ook Europeaan te voelen. "Europa is Brabant en Brabant is Europa en dat kan niet apart".  

 

Dit is het eerste interview in de serie reportages van Lisa Kok. Lisa werkt bij het IPO en spreekt voor de AV nieuwsbrief met verschillende Statenleden. Wil je ook een keer in de nieuwsbrief verschijnen? Stuur een bericht naar Lisa via lkok@ipo.nl