Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Commissie debat duurzaam vervoer Positionpaper IPO

Commissiedebat Duurzaam Vervoer

29 maart 2022 31 maart vergadert de Commissie met de staatssecretaris over het onderwerp Duurzaam Vervoer. In verband met de Voortgangsbrief duurzame mobiliteit van 22 maart jl. maken de gezamenlijke provincies graag van de gelegenheid gebruik voor het debat een aantal aandachtspunten mee te geven.