Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Informatiehuishouding op Orde

Commissiedebat Informatiehuishouding op Orde

12 april 2022 Woensdag 13 april spreekt de Kamer met de staatssecretaris van Digitalisering over het onderwerp Informatiehuishouding op orde, ICT projecten en Informatiebeveiliging. Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Knops over de uitwerking van het onderwerp modernisering van de overheid brengen het IPO en VNG graag drie punten onder de aandacht.
Meer weten Thema's Dossiers

3 belangrijkste punten:

  • Om de Woo te implementeren hebben de VNG, IPO en UvW een meerjarenplannen opgesteld met vergelijkbare doelstellingen als het Rijksprogamma 'Open op Orde'. Om deze meerjaren plannen te implementeren zijn middel nodig en daarom vragen de VNG, IPO, en Uvw de staatsecretaris hoe zij de decentrale overheden wil helpen om een versnelling aan te brengen in het op orde brengen van de informatiehuishouding. 
  • Met oog op de extra rol van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (O&I) in het toezien op de informatiehuishouding, vragen de provincies en gemeenten de staatsecretaris naar de de wijze van afstemming en samenwerking tussen het provinciale interbestuurlijk toezicht (IBT) en het Adviescollege.  
  • De informatiekundige visie Common Ground is ontwikkeld door gemeenten en de VNG. Provincies onderschrijven veel van de principes in deze visie. Gemeenten en provincies kunnen deze visie niet alleen realiseren en vragen daarom de staatssecretaris op welke manier zij zich zal inzetten voor een samenwerking met de betrokken overheidsorganisaties. 

lees het position paper