Den Haag Header

Commissiedebat Maritiem

29 juni 2022 Het ongecontroleerd ontgassen van binnenvaarttankers is een groot internationaal probleem. Dit probleem is relatief groter in Nederland omdat hier de hoogste concentratie van olie- en chemietankers te vinden is van heel West-Europa. Door de oproep om zo snel mogelijk te stoppen met ontgassen voeren de provincies nu constructieve gesprekken met het Rijk en bedrijfsleven. In dit position paper dringen de provincies aan op het versnellen en verbreden op het verbod op ongecontroleerd ontgassen.
Meer weten Thema's Dossiers

Het voeren van constructieve gesprekken met het Rijk en bedrijfsleven is een belangrijke stap in het bereiken van onze doelen. Niettemin komen bij ongewijzigd beleid nog steeds grote hoeveelheden emissies ongecontroleerd vrij. Het CDNI (het Rijnverdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) voorziet wel in het terugbrengen van de emissies stapsgewijs in drie tranches maar dit gaat minder ver dan provincies zouden willen. Daarom pleitten de provincies voor het versnellen en verbreden van het verbod en het oplossen van blokkades voor gecontroleerd ontgassen. In het position paper worden deze punten nader toegelicht. 

lees het position paper