Drie NS treinen wachten op een station

Commissiedebat Spoor

08 december 2022 Op 15 december a.s. staan in uw commissie een aantal onderwerpen op de rol waarop wij namens de gezamenlijke provincies graag een inbreng willen leveren. Apart hebben we eerder vandaag samen met de VNG inbreng geleverd voor dit debat over de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
Meer weten Thema's Dossiers