Drie NS treinen wachten op een station

Toekomst OV

Voor de coronacrisis maakten reizigers steeds vaker gebruik van het regionaal Openbaar Vervoer (OV). Ook tijdens de coronacrisis speelt het OV een cruciale rol; het OV vergroot namelijk de bereikbaarheid van bestemmingen. Ook bevordert het OV de leefbaarheid van (buiten)gebieden en stimuleert maatschappelijke deelname van inwoners. Provincies en vervoerregio's zijn verantwoordelijk voor regionaal OV. Zij zetten zich in voor bereikbare regio's en zorgen voor een betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling van inwoners. Het stimuleert de economie, zorgt voor efficiënt ruimtegebruik en een aangename en gezonde leefomgeving in de regio's. 

Na de coronacrisis wordt het regionaal OV opnieuw voor 2,4 miljoen reizigers per dag een onmisbare schakel in hun reis van deur tot deur. In totaal zullen zij 6,7 miljard kilometer per jaar reizen. 

Toekomstbeeld OV 2040

Het regionaal OV stond en staat onder druk. Een aantal gebieden hebben last van een overschot of tekort aan reizigers. Dit maakt het lastig om het regionaal OV goed te laten rijden. Ook de gevolgen van de coronacrisis maken het lastig om het OV goed te laten functioneren. Doordat de vraag naar vervoer sterk afneemt komt de betaalbaarheid van OV in heel Nederland onder druk te staan. 

Om de problemen het hoofd te bieden werken provincies in IPO-verband met de vervoerregio's aan een Toekomstbeeld OV 2040. Het toekomstbeeld bouwt voort op de Contouren Toekomstbeeld OV 2040 uit 2019. Zo is er een ontwikkelagenda gekomen. Deze agenda is vooral gericht op fysieke voorzieningen, zoals retail- en wegvoorzieningen voor het openbaar vervoer en zogenaamde knooppunten en ketenreizen. Het bevat een goede basis voor het Toekomstbeeld OV 2040 om aan maatschappelijke opgaven te werken. Deze maatschappelijke opgaven zijn verstedelijking, concurrerende economie, klimaat, gezonde leefomgeving en inclusiviteit. 

Samenwerking als sleutel tot succes

Internationale, regionale en lokale OV zijn met elkaar verbonden. Dat maakt samenwerking met het Rijk, vervoerregio's, gemeenten, vervoerders en ProRail belangrijk. Om voor de provinciale belangen op te komen, overleggen provincies in IPO-verband regelmatig met deze partijen. Een andere belangrijke partner van de gezamenlijke provincies en vervoerregio's is DOVA. DOVA is het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. DOVA werkt samen aan het betalen van en in het OV, reisinformatie, doorstroming, sociale veiligheid en toegankelijkheid van het OV.

Uitgelicht (lobby)