een fietser steekt een trambaan over in een stad met zonsondergang

Duurzame mobiliteit

Provincies willen dat mensen snel, prettig, gemakkelijk en duurzaam kunnen reizen. De provincies werken daarom aan een goede bereikbaarheid en aan veilig verkeer dat weinig overlast veroorzaakt voor mens en milieu. In het Klimaatakkoord en de Duurzame Investeringsagenda's is de aanpak van de provincies beschreven. Als eigenaar van het regionale OV en bij de aanleg van provinciale wegen kan een provincie veel zelf doen. De provincies stimuleren ook het elektrisch rijden. Ook zorgen ze ervoor dat bus, tram, trein, metro en fiets goed op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken zijn een goede ruimtelijke ordening en slimme energievoorziening belangrijk. 

Voorbeeld van het werk van provincies:

  • Stimuleren van elektrisch vervoer, o.a. deelname aan de Green Deal elektrisch rijden en het Formule E-team
  • Gezamenlijk duurzame energie inkopen
  • Gezamenlijk eisen stellen aan de productie en inkoop van asfalt voor provinciale wegen en fietspaden
  • SolaRoad (fietspad dat energie opwekt met zonnepanelen) vaker toepassen
  • Aanleg van doorfietsroutes

Maar er is veel meer nodig én mogelijk. Het IPO werkt daarom samen met de provincies aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Zero Emissie Busvervoer

Eén van de resultaten die al is bereikt, is het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus. Daarin is afgesproken dat vanaf 2025 elke nieuwe ov-bus zonder schadelijke uitlaatgassen moet rijden. In 2030 moeten alle bussen zonder schadelijke uitstoot rijden. Er rijden nu (begin 2021) door deze afspraak ruim 1.000 elektrische bussen rond. Dat is 20% van de bussen die in het openbaar vervoer gebruikt worden.