Een groen stoplicht voor fietsers

Verkeersveiligheid

Provincies willen dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. Er gebeuren te veel ongelukken in het verkeer. Provincies hebben daarom samen met andere overheden het Strategisch Plan Verkeersveiligheid opgesteld. Hierin staat een visie op een nieuwe aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid. Het uiteindelijke doel is te komen tot nul verkeersslachtoffers. De komende jaren wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Hiervoor stellen provincies onder andere regionale uitvoeringsprogramma's op. Een belangrijk onderdeel hiervan is de risicogestuurde aanpak: provincies onderzoeken van tevoren waar de grootste risico's zijn en nemen maatregelen om deze risico's te voorkomen. Er wordt niet alleen gekeken naar maatregelen voor aanpassing van de infrastructuur, maar ook naar handhaving, educatie en gedrag.