een rij fietsen die geparkeerd staan

Fiets

De fiets kan zich verheugen op een steeds grotere belangstelling. In Nederland fietsen we steeds vaker en over langere afstanden. Als het gaat om een duurzame, gezonde, inclusieve, bereikbare en leefbare toekomst, dan komt steevast de fiets prominent naar voren. Om de grote potentie van de fiets waar te maken, is nog veel werk te verzetten. De fiets speelt een rol bij verstedelijking, bij gezondheidsbevordering en bij recreatieve ontwikkeling. Wegen, fietspaden en snelfietsroutes moeten worden aangepast aan de groei en verschillende typen fietsers. Met de huidige maatschappelijke veranderingen blijkt dat de fiets een zeer veerkrachtig vervoersmiddel is. De fiets is tenslotte onmisbaar in ons mobiliteitssysteem. Provincies hebben hierin een sleutelrol en kunnen door onder anderen investeringen in fietsinfrastructuur substantieel bijdragen aan betere fietsvoorzieningen.