een fietser steekt een trambaan over in een stad met zonsondergang

Smart mobility

We zoeken nieuwe oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. We willen mobiliteit duurzamer maken en het leven en werken in stad en buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. In Nederland is een efficiënt mobiliteitssysteem. Ontwikkelingen in technologie en digitalisering gaan snel, waarvan reizigers en vervoerders zo maximaal van moeten kunnen profiteren, nu en in de toekomst.

Daarom werken provincies samen met de rijksoverheid, gemeenten, metropool- en vervoerregio’s aan nieuwe mobiliteitsoplossingen. Technologische ontwikkelingen en bieden voor mobiliteit kansen voor slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag. Daarmee kunnen schaarse ruimte en mobiliteitskosten effectiever worden ondersteund. Provincies zien kansen voor verdere uitbreiding van Smart Mobility, slimme oplossingen voor mobiliteit.

De komende jaren zetten we in op vervolgstappen. We gaan grootschalig gebruik maken van wat nu al kan en introduceren nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt een verschuiving van losstaande testen en experimenten naar het toepassen en gebruik in bestaande praktijk en werk. Provincies hebben samen met partners de volgende ambities geformuleerd:  

Digitaal op orden en digitale bescherming reiziger

De basis voor Smart Mobility is automatisch en digitaal verwerken van informatie. Dit moet zo gebeuren dat het voldoet aan wettelijke kaders over privacy en security. Alle slimme oplossingen zijn daarvan afhankelijk. Het kan gaan over persoonlijke mobiliteitsdiensten die alternatieven geven voor autoritten, rijtaakondersteunende diensten die helpen opstoppingen of zoekverkeer te voorkomen, of slimmere voertuigen die de veiligheid verhogen. Als overheden maken we een plan om te komen tot een efficiënt publiek datalandschap. Hiervoor komen duidelijke spelregels en afspraken over kwaliteitsniveaus van datalevering, verantwoordelijkheden en rollen in dit datalandschap en de wijze waarop deze geborgd worden. 

Toename gebruik bestaande slimme diensten

Slimme diensten maken het voor reizigers en vervoerders eenvoudiger. Eenvoudiger om bijvoorbeeld verschillende vervoersmiddelen of laadruimten te delen of te combineren, routes te rijden die inspelen op de omstandigheden op de weg, veilig door het verkeer te gaan met digitale ondersteuning, en nooit meer onnodig voor een verrassing te komen staan. We willen dat oplossingen aansluiten op wensen en behoeften van gebruikers. Op zo’n manier dat het écht makkelijker en aantrekkelijker wordt om efficiënter, schoner, veiliger en duurzamer te reizen en te rijden.

Mobility as a service

Mobility as a Service (MaaS) - het op maat bedienen van de reiziger - staat voor het eenvoudig plannen, boeken, reizen en betalen van de multimodale reis, dat is een reis met verschillende voertuigen en lopen. Voor overheden zijn er naast het reizigersgemak ook andere maatschappelijke redenen waarom wij MaaS belangrijk vinden. Zo komen openbare ruimte, leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van voorzieningen en economische toplocaties onder druk, door drukte in steden. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om het buitengebied duurzaam bereikbaar te houden voor iedereen. Reizigers die door middel van MaaS-diensten op een andere manier kunnen en willen gaan reizen, kunnen hiervoor een uitkomst zijn.

Meer weten? Bekijk de krachtenbundeling Smart Mobility.