Een elektrische auto wordt opgeladen
  • Home
  • Nieuws
  • Op naar een landelijk dekkend laadnetwerk, vernieuwde afspraken Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Op naar een landelijk dekkend laadnetwerk, vernieuwde afspraken Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

30 oktober 2023 Vandaag maken de provincies samen met de Rijksoverheid en gemeenten vernieuwde afspraken over de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. Een landelijk dekkend laadnetwerk is onmisbaar in de transitie naar duurzame mobiliteit. Met deze hernieuwde afspraken willen de overheden het bestaande laadnetwerk voor personenauto’s verder uitbreiden en een laadnetwerk opbouwen voor professionele vervoerders over land, water en in de bouw.

De transitie naar duurzame mobiliteit is in volle gang. In 2030 worden er bijna 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland verwacht. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord moet vanaf 2050 al het vervoer emissieloos zijn. Dit vraagt om een landelijk dekkend laadnetwerk. Publiek zou het alleen al gaan om 540.000 laadpalen.  

Eerder maakten provincies al afspraken met medeoverheden over het realiseren van een laadnetwerk voor personenauto’s en bestelbussen. Vandaag, op de Conferentie Duurzame Mobiliteit, worden opnieuw afspraken gemaakt, ook gericht om te komen tot een dekkend laadnetwerk voor bedrijven.  

“De afgelopen jaren is er al veel werk verzet om te komen tot een landelijk dekkend laadnetwerk. Ook de komende jaren zullen we ons hard maken om het elektrisch rijden vooruit te helpen en zo klimaatdoelen dichterbij te brengen en te voorkomen dat elektrische rijders stil komen te staan.” Aldus André van Schie, gedeputeerde in de provincie Utrecht.