Den Haag Header

Notaoverleg MIRT

07 april 2022 Op 11 april vindt het notaoverleg MIRT plaats. In het position paper geven de provincies enkele noties mee.

Enkele vragen worden naar voren gebracht door de provincies:

  • Wonen en bereidbaarheid horen bij elkaar en om woningbouwlocaties bereikbaar te maken en houden zijn grote investeringen in infrastructuur, OV en fiets noodzakelijk. De provincies vragen zich daarom af hoe het afweegkader van de minister voor VRO zich verhoudt tot het MIRT proces. En ook hoe het kabinet medeoverheden gaat compenseren voor de structurele effecten van deze investeringen.
  • Daarnaast werd bekend dat prioritering van MIRT-projecten onvermijdelijk is. De provincies maken zich zorgen om dit uitstel en vragen daarom wat de minister gaat doen om dit op te lossen en of de minister kan toezeggen dat er geen verdere vertraging ontstaat bij de andere MIRT-projecten.
  • Constaterende dat de nationale investeringen in spoor teruglopen, vragen de provincies wat de staatssecretaris gaat goed om de komende jaren de investeringskracht van Brussel voor Nederland te ontsluiten.
  • Om hyperspits te voorkomen blijken enkele 'spreiden en mijden' maatregelen effectief. Omdat de effectiveit van deze maatregelen afhankelijk is van de mate van samenwerking tussen verschillende partners, vragen de provincies de aanwezige bewindspersonen of zij beried zijn om samen met decentrale overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven het programma rond spreiden en mijden voort te zetten. 

lees het position paper