vier bussen wachten bij een bushalte naast het station
  • Home
  • Nieuws
  • Het gebruik van het OV neemt toe, maar donkere wolken dreigen

Het gebruik van het OV neemt toe, maar donkere wolken dreigen

17 juni 2024 Op de Dag van het OV zien we dat de reiziger het openbaar vervoer weer meer en meer weet te vinden. Cijfers uit "De staat van het OV ” van dit jaar laten een positief beeld zien: het aantal reizigers groeide in 2023 met 10 procent en het aantal instappende reizigers is inmiddels 14 procent hoger dan in 2022. Ook in 2024 zet de groei zich door, er is sprake van een opgaande trend. Steeds meer mensen weten het OV te vinden en de lastige coronaperiode laten we achter ons.
Meer weten Thema's Dossiers

We zijn er echter nog niet. Vanaf 2025 dreigt de vergoeding voor het studentenreisrecht (SOV) te worden verminderd met 75-100 miljoen euro per jaar, met negatieve gevolgen voor het OV-aanbod in heel Nederland als gevolg. Het Interprovinciaal Overleg, de MRDH en de Vervoerregio Amsterdam verzetten zich hiertegen en willen de stijgende lijn vasthouden. We moeten als regionale overheden samen met het Rijk blijven investeren in het aantrekken van voldoende personeel en het bieden van een toekomstbestendig en hoogwaardig openbaar vervoer. Hiermee dragen we bij aan bestaanszekerheid, bereikbaarheid voor iedereen en lossen we klimaat- en energievraagstukken op.

Groei van het aantal OV-reizigers in beeld

Tegenvaller van 75-100 miljoen dreigt

Naast positieve signalen zijn er dus ook bedreigingen voor de toekomstbestendigheid van ons openbaar vervoer.  Het geld dat vorig jaar door de Tweede Kamer beschikbaar is gesteld om prijsstijgingen in het OV te voorkomen en bus, tram en metro overeind te houden (de Bikker-gelden), dreigt in de praktijk weg te vloeien in het gat dat ontstaat door de verminderde SOV. “We zien dat het geld dat wij keihard nodig hebben om mensen goed OV te bieden nu bieden nu dreigt op te gaan aan noodoplossingen. Nu verschralen is met het oog op mensen die afhankelijk zijn van het OV echt geen optie. We mogen de groei van ons OV niet breken in de knop” aldus Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam. “We roepen de formerende partijen op om een oplossing te vinden die een betaalbaar en goed OV garandeert voor onze reizigers ”.

Onze ambitie: meer OV, ook in de regio

Het hoofdlijnenakkoord spreekt over het belang van goede OV-bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties/verstedelijking en verbeterde bereikbaarheid van het platteland met openbaar vervoer. De provincies en vervoersregio’s hebben ook de ambitie om het OV te verbeteren, zowel op het platteland als in het stedelijk gebied. Daarbij willen we graag samen met het Rijk kijken naar creatieve oplossingen om vervoer aan te bieden bijvoorbeeld door doelgroepenvervoer en OV met elkaar te verbinden. Gedeputeerde van Zuid-Holland; Frederik van Zevenbergen doet dan ook een oproep: “Liever dan met grote lege bussen rond te rijden willen we kijken hoe we met slimme oplossingen méér mensen kunnen vervoeren”. Daarover gaan wij graag in gesprek met het nieuwe kabinet”.  

 

lees hier de staat van het ov