Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

07 september 2022 Dinsdag 13 september vindt het Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) plaats. Provincies en gemeenten vinden dat een grote stap is gezet in het versterken van het VTH-stelsel met het van start gaan van de uitvoering van het programmaplan van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP). IPO en VNG hebben, namens provincies en gemeenten, mede vormgegeven aan het programmaplan dat de staatssecretaris voor de zomer presenteerde waarmee een vervolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. Wij zetten onze schouders er onder om samen met het ministerie van IenW en alle betrokken partijen aan de slag te gaan en te werken aan concrete resultaten.
Meer weten Thema's Dossiers

Wij lichten graag twee punten eruit. Ten eerste het belang van de invulling van het toezicht door visitatie van omgevingsdiensten. Daarnaast plaatsen wij een kritische noot bij de investeringen van het kabinet in kennisontwikkeling en kennisdeling van omgevingsdiensten.

Lees het volledige position paper via de button.

Position Paper