Een groen stoplicht voor fietsers
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Verkeersveiligheid

Commissiedebat Verkeersveiligheid

02 december 2021 Op 2 december 2021 staan tijdens het Commissiedebat Verkeersveiligheid de vorderingen op het gebied van verkeersveiligheid en de handhaving centraal. Graag brengen wij namens de gezamenlijke provincies enkele punten onder de aandacht.
Het SPV: Goed op weg, nu doorzetten

Afgelopen jaar hebben provincies vanuit de afspraken in het Startakkoord SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid2030) hard gewerkt om de risicoanalyses en bijbehorende uitvoeringsagenda’s af te ronden, zodat zij hier vanaf2022 mee aan de slag kunnen. Ook worden de maatregelen gerealiseerd die in de eerste tranche van de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn toegekend voor cofinanciering. Het is nu zaak om door te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering. Hierbij geven wij de volgende aandachtspunten mee.

lees het position paper