Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Gezamenlijke oproep ontwikkeling landelijk sensorenregister

Gezamenlijke oproep ontwikkeling landelijk sensorenregister

20 juni 2022 Op 28 juni debatteert de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken over de 'Inzet van algoritmes en data-ethiek bij de overheid'. De provincies zijn blij met de de aandacht voor de registratie van algoritmen binnen deze commissie. Registratie is een belangrijke randvoorwaarde voor de ethische inzet van technologie en de bescherming van grondrechten en publieke waarden. Volgens de werkgroep landelijk sensorenregister geldt dit voor álle technologie met potentieel grote maatschappelijke impact. Daarom roept de werkgroep de commissie op om de registratie breder te trekken, met als eerste grote aanvulling de registratie van sensoren die zich in de openbaar toegankelijke ruimte bevinden.
Meer weten Thema's Dossiers

De werkgroep landelijk sensorregister is een samenwerking van het IPO, de VNG, de gemeente Amsterdam, het Kadaster en de G40 themagroep Smart Cities. De werkgroep constateert een sterke opkomst van het aantal sensorsystemen om data te verzamelen in de publieke ruimte, zowel door overheden als private partijen. Het waarborgen voor inzicht en (democratische) controle zijn minimaal en dat zorgt bij inwoners voor een ongemakkelijk gevoel en verminderd vertrouwen in de overheid. Daarom pleit de werkgroep ook voor het gebruik één landelijk register bij sensoren. Dit register zal dan interbestuurlijk worden vormgegeven met de staatssecretaris Digitale Zaken in een regierol.

lees de volledige oproep