High Voltage Pylon 2023 11 27 05 26 27 Utc

Inbreng CD Netcongestie

15 januari 2024 Alle provincies hebben te maken met volle elektriciteitsnetten. Grote bedrijven staan in de wachtrij om aangesloten te worden op het net en de energietransitie dreigt vertraging op te lopen. Met het recente nieuws over congestie op het laagspanningsnet komen ook woningbouw en MKB’ers die aangesloten willen worden in gevaar. Netcongestie dreigt Nederland opnieuw op slot te zetten.
Meer weten Thema's

Met deze inbreng benadrukken de provincies het nut en de noodzaak van de vier sporen binnen de netcongestie kabinetsaanpak en stellen wij twee aanvullende sporen voor. Aanvullend benadrukken wij het belang van energiebesparing en vraagbeperking. En stellen wij aanvullende (onconventionele) maatregelen voor om netcongestie tegen te gaan.