Close up van een radiatorknop
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng commissiedebat elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Inbreng commissiedebat elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

06 maart 2023 Inbreng IPO, VNG en Unie van Waterschappen Op 9 maart debatteert u met de minister van EZK over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES. Graag geven provincies, waterschappen en gemeenten daarbij een aantal punten mee voor het debat.