Een hand die de knop van de verwarming omdraait
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng commissiedebat Klimaat en Energie

Inbreng commissiedebat Klimaat en Energie

10 februari 2023 Op 15 februari debatteert u met de minister van EZK over Klimaat en Energie. Graag geven de provincies en gemeenten daarbij een aantal punten mee over het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (de nieuwe warmtewet).