Een rij huizen aan het water bij zonsondergang
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng commissiedebat Ruimtelijke Ordening

Inbreng commissiedebat Ruimtelijke Ordening

15 mei 2024 Op 22 mei vergadert de Tweede Kamer over Ruimtelijke Ordening. Provincies werken mee aan de totstandkoming van de Nota Ruimte en hechten aan een afgestemde coördinerende rol van de minister van BZK tussen de departementen. Zoals u kunt zien leveren de provincies met hun ruimtelijke voorstellen een stevige en constructieve basis voor de nota ruimte. Via de ruimtelijke arrangementen zullen provincies de Ruimtelijke Voorstellen omzetten in wederkerige bestuurlijke afspraken met het nieuwe kabinet. Wij gaan ervan uit dat wij daarmee een waardevolle bijdrage geven aan de moderne intergouvernementele samenwerking die noodzakelijk is om te komen tot de hernieuwde ruimtelijke ordening.
Meer weten Thema's