Trash Bins With Empty Cans Plastic Bottles And Pa 2021 09 24 03 42 51 Utc
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng provincies en afvalbedrijven voor Commissiedebat Leefomgeving

Inbreng provincies en afvalbedrijven voor Commissiedebat Leefomgeving

11 mei 2023 Op 17 mei vergadert de Tweede Kamercommissie IenW over de Leefomgeving. Vanuit de gezamenlijke provincies en de Vereniging Afvalbedrijven brengen wij, mede namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten, graag het volgende onder uw aandacht voor wat betreft het agendapunt ‘Ontwerp-Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen’.