Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • IPO en VNG over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

IPO en VNG over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

31 mei 2022 De combinatie van de woningbouwopgave, autonome groei van vervoer en de energietransitie zorgt ervoor dat de impact als zich spoorramp voordoet veel groter kan zijn: er worden meer gevaarlijke stoffen vervoerd, deze stoffen hebben bij een incident grotere effecten en er wonen meer mensen nabij het spoor. Het IPO en de VNG maken hun zorgen hierover kenbaar in een position paper dat is verstuurd aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het commissiedebat over het spoor op 9 juni.

De Wet Basisnet moet zorgen voor evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bouwopgave en veiligheid. De normen en richtwaarden van deze wet worden echter al jaren structureel overschreden. Er worden veel meer gevaarlijke stoffen door de steden vervoerd dan vastgelegd in de wet en de staatssecretaris grijpt daarbij als toezichthouder niet in. 

Als het rijk niet handhaaft, komen de risico's van vervoerstoename bij gemeenten te liggen, die verantwoordelijk worden voor een risicoafweging terwijl ze deze risico’s niet kennen en niet kunnen beheersen. De veiligheid van inwoners in de buurt van het spoor komt hiermee verder in het geding. Voor de provincies en gemeenten is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom vragen het IPO en de VNG de staatssecretaris om aandacht te houden voor de kans op een ramp op het spoor in dit position paper. 

lees het position paper