Een persoon staat in een teiltje die zij vult met water
  • Home
  • Lobby
  • Position paper Aardwarmte en Mijnbouwwet

Position paper Aardwarmte en Mijnbouwwet

31 januari 2022 Op 1 februari behandelt u de wijzigingvan de Mijnbouwwet ivm aardwarmte. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee voor dit debat.
Meer weten Thema's Dossiers
Geef provincies hun rol in de ruimte 

Vanuit verschillende opgaven zien we dat er aanspraak gemaakt wordt op dezelfde ruimte. Samen met andere overheden zorgt de provincie voor een passende invulling van de leefomgeving. Dit vraagt om een afweging van verschillende belangen in ruimtelijke ordening: woningbouw, economie, energie en drinkwater, vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. Hierbij hebben grondwater/drinkwater en energietransitie beide een zwaarwegend nationaal belang vanuit zowel volksgezondheid als klimaat......

 

Lees het hele position paper