Utrecht centraal met het stadshuis op de achtergrond

Verantwoorde start Omgevingswet

21 december 2021 Op 21 december vindt een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. Namens de provincies zullen Anneke Knol en Cora Smelik hieraan deelnemen.
Meer weten Thema's
Provincies omarmen de Omgevingswet

De provincies staan achter de Omgevingswet en de geplande inwerkingtreding op 1 juli 2022. De samenhangende aanpak en het instrumentarium van de Omgevingswet helpen bij het gezamenlijk aanpakken van de grote opgaven in de leefomgeving. Denk aan de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de bescherming van onze natuur. De provincies hebben de nieuwe manier van werken in de geest van de Omgevingswet omarmd en werken al vanaf 2015 aan de invoering. Dit heeft nu al tot verbeteringen geleid in de werkwijze van onze organisaties en medewerkers. Provincies zetten graag de volgende stap: het in gebruik nemen van het juridische en digitale instrumentarium. Wederom uitstel is voor geen van de betrokkenen, die al jaren met hart en ziel aan de invoering werken, een aanlokkelijk perspectief. Tegelijkertijd verbinden we vanuit diezelfde betrokkenheid daar wel de voorwaarden aan dat de (digitale) dienstverlening verantwoord is ingericht en ook na invoering wordt doorontwikkeld. Voor verantwoorde inwerkingtreding is er voldoende oefen- en inregeltijd nodig voor het ontwikkelen van goede, en waar nodig interbestuurlijk afgestemde, inhoud voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

lees het position paper