LANDERIJEN AKKERBOUW DRONE THV STEGEREN OVERIJSSEL
  • Home
  • Nieuws
  • 1,54 Miljard Euro Beschikbaar voor Koploperprojecten in Landelijk Gebied

1,54 Miljard Euro Beschikbaar voor Koploperprojecten in Landelijk Gebied

07 juni 2024 Vandaag heeft de minister voor Natuur en Stikstof in een Kamerbrief aangekondigd dat het demissionaire kabinet 1,54 miljard euro beschikbaar stelt aan de provincies voor de uitvoering van belangrijke projecten in het landelijk gebied. Deze zogeheten koploperprojecten bevatten maatregelen om bij te dragen aan de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat. De provincies zijn verheugd dat een aantal projecten nu van start kunnen gaan, hoewel een aantal provincies op meer had gehoopt.
Meer weten Thema's

Er staan veel projecten klaar die de provincies en hun gebiedspartners willen oppakken. In de zomer van 2023 hebben de provincies voorstellen ingediend bij het Rijk om zogenoemde no-regret-maatregelen te financieren. Dit zijn maatregelen die de provincies op korte termijn kunnen uitvoeren en die op draagvlak in de gebieden kunnen rekenen.

Eerder was al 1,28 miljard euro beschikbaar gesteld voor de koploperprojecten in de LNV-begroting 2024. Dit bedrag werd in de eerste supplementaire begroting van 2024 aangevuld met een bedrag van 434 miljoen euro. In totaal was er dus ruim 1,7 miljard euro beschikbaar voor de belangrijke maatregelenpakketten van de provincies.

De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door het Rijk, Wageningen Economic Research (WEcR) en de Ecologische Autoriteit, en waar nodig door de provincies aangepast. Het merendeel van de aangepaste voorstellen is goedgekeurd, waardoor het Rijk nu 1,54 miljard euro beschikbaar stelt aan de provincies. Dit is goed nieuws voor de gebieden waar de provincies samen met hun gebiedspartners belangrijke stappen kunnen zetten voor de natuur, het klimaat, de waterkwaliteit en een toekomstbestendige landbouw.

Het beschikbaar stellen van de 1,54 miljard euro betekent ook dat 170 miljoen euro niet is toegekend aan de provincies en, volgens de minister, 'teruggaat naar de aanvullende post'. Het is voor de provincies nog onduidelijk of deze 170 miljoen euro in de toekomst nog beschikbaar komt voor de uitvoering van koploperprojecten. Provincies vinden het belangrijk dat de gelden voor provincies beschikbaar blijven voor investeringen die bijdragen aan de gebiedsprocessen en bij voorkeur beschikbaar komt voor de provincies die minder projecten kunnen uitvoeren dan voorgesteld.