Een close up van de een zonnepaneel
  • Home
  • Nieuws
  • Afspraken over voorkeursvolgorde zonne-energie

Afspraken over voorkeursvolgorde zonne-energie

26 oktober 2023 Met de bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de medeoverheden zetten we meer in op zonne-energie op onderbenutte daken en gevels, en bij uitzondering op landbouwgrond voor nieuwe zonprojecten.
Meer weten Thema's

Zonneladder 
De overheden hebben afgesproken te gaan sturen langs de volgende vier treden voor de opwek van zonne-energie: 

  • Trede 1: Zonnepanelen op daken en gevels  
  • Trede 2: Onbenutte terreinen in bebouwd gebied 
  • Trede 3: Onbenutte terreinen in landelijk gebied 
  • Trede 4: Landbouw- en natuurgronden 

We gaan trede 1 t/m 3 van de zonne-ladder stimuleren en zo slim mogelijk combineren met ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het nakomen van de RES-afspraken blijft daarbij het uitgangspunt. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor zonne-energie op landbouwgrond: de slimme combinatie van een zonnepark met een agrarische functie, gronden in transitie of die minder geschikt zijn voor landbouwgrond, en als het een oplossing biedt voor netcongestie dan wel bijdraagt aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.  

 “Gemeenten en provincies zijn bij uitstek in staat de zonopgave ruimtelijk in te passen en dit zo goed mogelijk te combineren met andere opgaven, rekening houdend met de regio-specifieke omstandigheden. We blijven samen met het Rijk en de medeoverheden goed in gesprek over de voortgang” zegt Huib van Essen namens IPO als voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Klimaat en Energie.  

 “Met deze overeenkomst zetten gemeenten en provincies een stap naar voren op het gebied van energietransitie en efficiënt ruimtegebruik. De overeenkomst laat zien dat de gezamenlijke overheden – gemeenten, provincies én rijk - dit soort maatschappelijke en politieke wensen snel en in goed vertrouwen kunnen oppakken zonder dat langdurige wettelijke trajecten nodig zijn." aldus Thijs Kuipers, lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) van VNG. 

lees hier de Kamerbrief