Een rij hoogspanningsmasten

Belangrijke aansluitingen eerst!

02 maart 2023 De ACM wil het mogelijk maken dat netbeheerders voorrang kunnen gaan geven aan aansluitingen op het elektriciteitsnet die van groot maatschappelijk belang zijn. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld een school in een nieuwe woonwijk eerder wordt aangesloten dan andere aanvragers van elektriciteit.

Namens de samenwerkende provincies zegt Jop Fackeldey, gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie van het IPO: “Dat is een stevig signaal wat helemaal aansluit bij wat provincies al eerder bepleiten. Als het maatschappelijk belang dat vereist, hoeft niet meer te worden vastgehouden aan het principe ‘first come, first serve’. Hoewel het hiermee nog niet in de code geregeld is, zijn wij blij dat de ACM hieraan gaat werken; wij steunen deze ontwikkeling van harte! Wel denken wij dat deze nieuwe werkwijze niet alleen moet gelden in congestiegebieden, maar ook daar waar congestie verwacht wordt. Keuzes maken voor maatschappelijke prioritering op het elektriciteitsnet vinden wij daarnaast een taak voor de overheid. Wij gaan er vanuit dat de netbeheerders, net als bij de maatschappelijke prioritering voor hun investeringsbeslissingen, de keuze hiervoor laten bij de overheden.”

Provincies werken samen met netbeheerders en gemeenten aan de congestieproblemen op het energienet. Door middel van het slim bundelen van vraag en aanbod en scherpe keuzes voor investeringen en aansluitingen op het net, moet de aansluiting op elektriciteit en de levering ervan voor iedereen gegarandeerd zijn. De urgentie is hoog en het vraagstuk uitdagend. Het signaal van de ACM is meer dan welkom om het proces een goede kant op te brengen.

 

Lees hier het bericht van ACM