Een hand die de knop van de verwarming omdraait
  • Home
  • Nieuws
  • Belangrijke mijlpaal: ontwerpwetsvoorstel warmte

Belangrijke mijlpaal: ontwerpwetsvoorstel warmte

07 juli 2023 Minister Jetten heeft het ontwerpwetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmte (Wcw) ter beoordeling aan de Autoriteit Consument & Mark aangeboden. Dit is een belangrijke mijlpaal. De provincies zijn positief over het wetsvoorstel dat uitgaat van een publiek meerderheidsbelang.
Meer weten Thema's

Het wetsvoorstel geeft duidelijkheid over de kaders en de nadere invulling van de warmtetransitie; dat is hard nodig. Momenteel zijn er ongeveer 500.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Het kabinet heeft de doelstelling om nog eens 500.000 bestaande woningen vóór 2030 aan te sluiten op collectieve warmte, met de ambitie om te groeien naar circa 2,5 miljoen aansluitingen in de bestaande bouw in 2050.

Warmtewet borgt publieke belangen

Via publiek eigendom wordt het maatschappelijke belang voor duurzame warmte geborgd. Om dit publiek eigendom te realiseren, is er publieke realisatiekracht nodig. Die zal deels moeten worden opgebouwd. Provincies zullen gemeenten daarin ondersteunen.

Het is daarbij goed dat de wet meer ruimte creëert voor netwerkbedrijven en energiecoöperaties. Dit zijn ook partijen die vanuit publiek belang kunnen bijdragen aan de realisatie van warmtenetten.

Perspectief voor korte en lange termijn

De provincies hechten eraan dat de kennis die er in de markt is, behouden blijft. De wet creëert daarom een overgangsperiode om toe te groeien naar publiek eigendom met behoud van investeringszekerheid op korte termijn. Wel moet er voorkomen worden dat keuze die nu gemaakt worden de rol van gemeenten en provincies op de lange termijn belemmerd.

Het vervolgtraject

Er moet nog veel worden uitgewerkt, maar provincies zijn blij met deze belangrijke mijlpaal. Wij zetten graag met alle partijen de schouders eronder om de warmtetransitie verder te krijgen.

Lees hier de kamerbrief