Klimaat
  • Home
  • Nieuws
  • Essay 'Grenzeloos vakmanschap - adviezen voor integraal werken in complexe opgaven'

Essay 'Grenzeloos vakmanschap - adviezen voor integraal werken in complexe opgaven'

31 mei 2022 Tussen maart 2021 en maart 2022 ontwikkelden Lidwien Reyn en Ruud Schuurs de Leerlijn 'Energie, Klimaat en Ruimtelijke Ontwikkeling' in opdracht van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP, een samenwerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, werkte voor dit doel samen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. De inzichten en ervaringen uit deze leerlijn zijn samengevat in het essay 'Grenzeloos vakmanschap - adviezen voor integraal werken in complexe opgaven'.

Aanleiding voor de leerlijn was de constatering dat de voorbereiding van energie- en klimaatmaatregelen bij decentrale overheden vaak langs gescheiden sporen plaatsvindt. In de verkennende gesprekken bleek dat de belangstelling vooral uitging naar de vraag hoe de organisatie van gemeenten, provincies en waterschappen beter voorbereid kunnen zijn op een integrale benadering van deze complexe vraagstukken, zowel intern als in de samenwerking. Bovendien werd duidelijk aangegeven dat klimaat- en energiemaatregelen niet los gezien kunnen en mogen worden van de andere opgaven in het ruimtelijk domein. Het essay is een samenvatting van de ervaringen en inzichten die in de leerlijn zijn opgedaan aan de hand van 7 uiteenlopende casussen. 

LEes het essay