Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Fred van de Wart namens IPO aangesteld als kwartiermaker en beoogd directeur Kennis en Capaciteit Regieorganisatie Realisatie Landelijke Gebied.

Fred van de Wart namens IPO aangesteld als kwartiermaker en beoogd directeur Kennis en Capaciteit Regieorganisatie Realisatie Landelijke Gebied

23 februari 2022
Meer weten Thema's

De regieorganisatie wordt de komende periode opgebouwd. Stijn van Wely, directeur IPSN: ‘Fred is een grote aanwinst voor de regieorganisatie in opbouw’. Fred heeft er zin in om deze klus samen met de provincies en het Rijk op te pakken. Kennis en capaciteit is volgens hem essentieel. ’Ik zie dat er veel kennis en kunde aanwezig is bij de provincies. Het is naar mijn idee noodzakelijk en goed om daar gebruik van te maken en elkaar te versterken, als je kijkt naar de grote opgaven die voor ons liggen. Het gaat hier echt om mensenwerk, we moeten het samen doen. Mensen vormen de sleutel tot succes.‘


Vanuit IPSN zijn wij volop betrokken bij de inrichting en de governance van de regieorganisatie. De kwartiermakers zijn benoemd om de regieorganisatie op te bouwen en ervoor zorg te dragen dat deze uiterlijk 1 oktober 2022 volledig operationeel is.


Fred van de Wart woont in Nijmegen en was voorheen werkzaam bij de provincie Gelderland. Hij heeft veel ervaring opgedaan met ruimtelijke vraagstukken onder meer bij Ruimte voor de Rivieren en het Deltaprogramma. Kennismaken met Fred? https://www.linkedin.com/in/fwart2010/