Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Goed nieuws uit Brussel; regelingen piekbelasting goedgekeurd

Goed nieuws uit Brussel; regelingen piekbelasting goedgekeurd

02 mei 2023 De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de regelingen aanpak piekbelasting. Daarmee wordt de regeling binnenkort beschikbaar en kunnen agrarische ondernemers tegen gunstige voorwaarden plaats maken. Bedrijven die willen stoppen kunnen binnenkort controleren of zij in aanmerking komen.
Meer weten Thema's

Dat stoppende agrariërs nu een ruime vergoeding kunnen krijgen, biedt ook voordelen voor de blijvers. Er ontstaat ruimte voor natuur, nieuwe duurzame vormen van landbouw en andere maatschappelijke activiteiten die nu stilliggen zoals woningbouw onder meer door te veel stikstofuitstoot. Maar uiteindelijk is het ook goed nieuws voor iedereen. Te veel stikstof drukt op de natuur waar we voor onze gezondheid en voedselvoorziening afhankelijk van zijn.

Deze regelingen maken onderdeel uit van een pakket van maatregelen die provincies willen gebruiken in hun gebiedsplannen. Of agrariërs hieraan mee willen doen hangt ook af van de toekomst voor het landelijk gebied. Het is belangrijk dat er beweging ontstaat in de gebiedsprocessen. Zo krijgt de transitie van het landelijk gebied steeds concreter vorm. De provincies willen daarom dat de regelingen zo goed mogelijk worden uitgevoerd in samenhang met de gebiedsprogramma’s die nu worden opgesteld.

Daarnaast is het ook belangrijk dat deze regelingen mogelijkheden geven voor de legalisatie van de PAS melders. Dat is hoognodig en een belangrijke prioriteit voor provincies.

persbericht Europese Commissie