Een groep zakenmensen die elkaar de hand schudden

Iedere provincie een pMIEK 1.0

07 juli 2023 Sinds begin deze week heeft iedere provincie een vastgesteld provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). De vraag naar en het aanbod van elektriciteit en andere energiedragers stijgen in hoog tempo. Er ontstaat op steeds meer plekken netcongestie. De huidige energie infrastructuur moet aangepast en uitgebreid worden, maar niet alles kan tegelijk. Daarom maken overheden en netbeheerders in de pMIEK’s gezamenlijk keuzes over hoe het energiesysteem er uit moet komen te zien en in welke volgorde de aanpassingen gerealiseerd worden. Het resultaat? Per provincie een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke projecten voor het ontwikkelen van het toekomstige energiesysteem.

Integraal programmeren
De pMIEK’s zijn ontwikkeld via de methode van integraal programmeren. In dit proces staat de publieke afweging centraal. Daarbij maken provincies, gemeenten, netbeheerders en andere partners gezamenlijk keuzes in samenhang met ruimtelijke en sectorale planvorming. Zoals de planvorming vanuit NP RES, het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur.

Versnellen uitvoering en start tweede ronde
De regionale netbeheerders nemen de projecten uit de pMIEK’s met prioriteit op in hun investeringsplannen 2024-2034. Deze investeringsplannen worden 1 november 2023 ter consultatie aan stakeholders aangeboden. Daarnaast gaan overheden en netbeheerders samen aan de slag om de uitvoering van de pMIEK projecten te versnellen. Ook start de tweede ronde van het integraal programmeren: in 2024 worden de energievisies opgeleverd, in 2025 moeten de pMIEK’s 2.0 klaar zijn.