Jellebeemsterboer
  • Home
  • Nieuws
  • Jelle Beemsterboer voorzitter bestuurscommissie Landelijk Gebied

Jelle Beemsterboer voorzitter bestuurscommissie Landelijk Gebied

04 juli 2024 Het IPO-bestuur heeft een nieuwe voorzitter benoemd voor de bestuursadviescommissie Landelijk Gebied (BAC LG). Deze commissie is onderdeel van het samenwerkingsverband van de 12 gezamenlijke provincies. De voorzitterspost kwam vrij nadat Femke Wiersma op 2 juli werd beëdigd als minister van LVVN. Jelle Beemsterboer is gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Daar heeft hij onder andere de portefeuille landbouw en de coördinatie van Provinciaal Progamma Landelijk Gebied onder zijn hoede.
Meer weten Thema's

Gedeputeerde Beemsterboer: ”Ik ben blij met de goede samenwerking met alle provinciale bestuurders over het Landelijk Gebied en verwacht dat we dat voortzetten. Ook kijk ik uit naar de samenwerking met het nieuwe kabinet. Met hen wil ik aan de slag om te werken aan onze belangrijke doelen in het landelijk gebied.”

In de BAC LG werken alle provincies samen op het thema Landelijk Gebied zoals de aanpak van het stikstofvraagstuk, de positie van de landbouw en het herstel van de natuur. De BAC bestaat uit de gedeputeerden van de 12 provincies. Deze staat nu dus onder leiding van voorzitter Beemsterboer.