Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

Jouw rol als volksvertegenwoordiger in de RES

29 maart 2022 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Regionale Energiestrategie (RES) wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit is dan ook bijna overal gebeurd met de RES 1.0 en is belangrijk met oog op democratische legitimiteit. Volksvertegenwoordigers hebben daarom ook een belangrijke rol in de RES.

Als volksvertegenwoordiger heb je ook in de komende fase verschillende rollen bij de RES.

  • Als kadersteller RES geef je sturing aan de keuzes die gemaakt worden in de duurzame opwek van energie het gebruik van bovengemeentelijke bronnen in de warmtetransitie. 
  • Als controleur hou je in de gaten of de gestelde doelen daadwerkelijk voor de benodigde effecten zorgen. Zijn of worden de strategische keuzes uit de RES 1.0 goed en tijdig verankerd in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen? Dragen de doelen concreet bij aan de CO2-reductie?
  • Als volksvertegenwoordiger vertaal je signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. Je stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weeg je verschillende belangen af.

Wil je meer weten over de rol van volksvertegenwoordiger bij de verschillende fases van de RES? Bekijk dan hier de pagina: Jouw rol als volksvertegwoordiger.