Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Landelijke aanpak piekbelasting en gebruik AERIUS Check

Landelijke aanpak piekbelasting en gebruik AERIUS Check

12 juni 2023 Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding.
Meer weten Thema's