Materiaal DNA Afname Wolvenschade Scaled

Nieuw wolvenplan komt in 2024

02 februari 2023 De situatie rondom de wolf in Nederland is in ontwikkeling. Het beleidskader over hoe om te gaan met de wolf is het Interprovinciaal Wolvenplan 2019 vastgesteld door de samenwerkende provincies. Momenteel werken de provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12 aan een nieuw Interprovinciaal Wolvenplan.
Meer weten Thema's

Naar verwachting wordt het nieuwe interprovinciale wolvenplan in 2024 vastgesteld. Vooruitlopend daarop wordt in 2023 een addendum vastgesteld bij het wolvenplan 2019. Daarin staan enkele toevoegingen/wijzigingen die inspelen op de actualiteit en die niet kunnen wachten tot het nieuwe wolvenplan er is. 

Nieuwe richtlijn voor taxatie bij wolvenschade
Recent is in de richtlijn voor taxatie bij wolvenschade door BIJ12 aangepast. Daarin zitten al enkele aanpassingen die nu direct konden worden doorgevoerd. De uitgangspunten in die richtlijn zijn gebaseerd op het huidige interprovinciale wolvenbeleid.

lees hier de nieuwe richtlijn