Group Of Black Tailed Godwit With Bright Backgroun 2023 11 27 05 02 21 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe gegevens vogelgebieden beschikbaar

Nieuwe gegevens vogelgebieden beschikbaar

10 april 2024 Vogelonderzoeksvereniging Sovon heeft in opdracht van het ministerie van LNV nieuwe gegevens verzameld over de belangrijkste Nederlandse gebieden waar grote concentraties vogels voorkomen.
Meer weten Thema's

Deze plekken bevinden zich zowel binnen als buiten bestaande natuurgebieden.  Het actueel houden van gegevens is een Europese verplichting. De minister stuurt het Sovon rapport naar de Tweede Kamer. Essentieel voor het vervolg is een zorgvuldige betrokkenheid van provincies.

In samenspraak met provincies en partners in de regio rond vogelconcentratiegebieden wil de minister bekijken wat de resultaten concreet betekenen en welke opties er zijn om vogels beter te beschermen.

Voor provincies is het belangrijk om dit ook vooral in samenspraak te doen met de agrariërs en hun collectieven die nu ook al werken aan het weidevogelbeheer. Besluitvorming over wat er moet gebeuren om de situatie van vogels te verbeteren is aan het volgende kabinet, aldus de minister.

 

SOVON rapport