Een trap die langs de voorkant van een rij huizen omhoog loopt
  • Home
  • Nieuws
  • Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

14 maart 2023 De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen.
Meer weten Thema's