GROEP IN WEILAND GEDEPUTEERDEN ZUID HOLLAND STOLWIJK MELKVEEHOUDER PROEVEN WATERINFILTRATIE KLEI IN VEEN

Propositie Landelijk Gebied

15 december 2023 Provincies doen een aanbod aan formerende partijen om samen een succes te maken van de gebiedsaanpak in het landelijk gebied. Wat dat aanbod precies is staat in deze propositie
Meer weten Thema's

downloaden

Provincies pakken hun verantwoordelijkheid als gebiedsregisseur. We onderschrijven de opgaven op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat. De provincies houden zich aan de wet en aan de reeds gemaakte afspraken op de doelen van het NPLG.

Provincies willen zo snel mogelijk samen met het Rijk verder aan de slag om de problemen in het landelijk gebied aan te pakken. Provinciale en rijksmaatregelen zorgen immers gezamenlijk voor doelbereik op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat.

Provincies doen daarom een aanbod aan formerende partijen om samen een succes te maken van de gebiedsaanpak in het landelijk gebied. 

  • Samen verder aan de slag om de problemen in het landelijk gebied aan te pakken.  
  • Met de provinciale gebiedsprogramma’s ligt ons voorstel op tafel voor de aanpak.  
  • Het vraagt ook een belangrijke bijdrage van het Rijk.
  • Provincies willen hierover wederzijdse afspraken maken met het Rijk