Een vrachtschip die vaart over de rivier
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies blij met nationaal verbod op varend ontgassen

Provincies blij met nationaal verbod op varend ontgassen

17 mei 2023 Het kabinet stelt vanaf 1 juli 2024 een nationaal verbod in op varend ontgassen. Dat maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Provincies hebben er bij het kabinet meermaals op aangedrongen om een nationaal verbod in te stellen en zijn blij met het bericht van de minister.
Meer weten Thema's

Gevaar van varend ontgassen

Vaak blijft er na het lossen van olie- of chemische stoffen uit een tanker nog wat van de lading achter in het schip. Voordat er een nieuwe lading in het schip kan, moet deze overgebleven lading eerst weg. Dit kan op een veilige manier gebeuren bij een ontgassingsinstallatie. Een andere manier is varend ontgassen. Dan blaast de schipper met ventilatoren het ruim en de leidingen droog, zodat de resterende lading verdampt en in de buitenlucht terechtkomt. Maar deze dampen zijn vaak giftig en schadelijk voor de bemanning van het schip, omwonenden en de natuur.

Roep om nationaal verbod

Omdat een internationaal verbod op varend ontgassen te lang op zich liet wachten, drongen de provincies en het bedrijfsleven aan op een nationaal verbod. Provincies maakten in 2015 al regels voor het ontgassen van een aantal gevaarlijke stoffen (benzeen). Ook verzochten de provincies het kabinet meermaals om vaart te maken met een landelijk verbod op varend ontgassen. In maart 2023 deden de provincies dit verzoek nog eens tijdens het Rondetafelgesprek Varend Ontgassen. Provincies zijn dan ook blij dat er vandaag een nationaal verbod is aangekondigd. Minister Harbers verwacht dat Zwitserland, als laatste betrokken land, eind dit jaar het internationale verdrag (CDNI) voor een internationaal verbod zal ondertekenen. In lijn daarmee kondigt Harbers een verbod aan in Nederland dat een stapje verder gaat. Het CDNI kent drie fases. Het kabinet zal per 1 juli 2024 fase en 1 en 2 tegelijk invoeren, waardoor de uitstoot van zeven giftige stoffen wordt verboden. Minister Harbers zal er bij de andere betrokken landen ook op aandringen hetzelfde te doen.

De giftige dampen die vrijkomen bij varend ontgassen horen niet thuis in onze natuur en leefomgeving. Het nationaal verbod is een belangrijke stap voor de scheepvaartindustrie richting een veilige en duurzame toekomst. Als provincies maken we ons al langere tijd hard voor een nationaal verbod. Ik ben dan ook blij dat dit eindelijk is aangekondigd door de minister”, aldus Gebke van Gaal, gedeputeerde in de provincie Flevoland en lid van de Bestuurlijke Advies Commissie Milieu, Toezicht en Handhaving van de gezamenlijke provincies.

Ruimte voor de bouw van ontgassingsinstallaties

Als varend ontgassen straks in heel Nederland verboden is, moeten schippers gebruik maken van speciale ontgassingsinstallaties om de dampen kwijt te raken. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) adviseerde voor het verbod al om gebruik te maken van deze installaties maar er zijn op dit moment niet genoeg installaties om alle schepen te voorzien. Het nationale verbod op varend ontgassen gaat in op 1 juni 2024. Volgens de minister geeft dat de industrie voldoende tijd om meer installaties te bouwen. De minister zegt actief te gaan handhaven op het verbod.

Kamerbrief varend ontgassen